Biblioteka – Fond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo poseduje specijalizovanu biblioteku namijenjenu sakupljanju i čuvanju građe vezane za oblasti trancizione pravde, suočavanja s prošlošću, humanitarnog prava, kao i istorije, sociologije, i drugih srodnih oblasti. Pored toga, njen fond čine i memoari, eseji, izvještaji raznih organizacija, transkripti sa konferencija, svjedočanstva, dokumentarni filmovi, itd.

Link/dostupnost: http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70701&lani=sr

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading