Biblioteka – Fond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo posjeduje specijaliziranu biblioteku namjenjenu sakupljanju i čuvanju građe vezane o trancizijskoj pravdi, suočavanju s prošlošću, humanitarnom pravu, kao i povijesti, sociologiji, i drugim srodnim područjima. Pored toga, njen fond čine i memoari, eseji, izvještaji raznih organizacija, transkripti sa konferencija, svjedočanstva, dokumentarni filmovi, i slično.

Link/dostupnost: http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70701&lani=sr

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading