Sjećanje u pokretu – pedagoški alat o kulturi sjećanja

Radionice pripremljene za rad s učenicima uzrasta od 15+ godina. Sadrži i kratke filmove.

Priručnik je strukturiran kao interaktivni nastavni alat za učitelje, nastavnike i profesore koji rade s učesnicima dobi od 15 do 25 godina, a sadrži:

  • tematske module o kulturi sjećanja;
  • jedinice za rad s učenicima i studentima,
  • kratke i dokumentarne filmove,
  • didaktičke kartice (za rad s učesnicima radionica) sa slikama spomenika i memorijala zapadnog Balkana;
  • katalog o spomenicima zapadnog Balkana pod nazivom MOnuMENTI;
  • izbor relevantnog resursnog materijala za edukaciju o kulturi sjećanja.

Link/dostupnost:

http://memorytools.cliohipbih.ba/

http://cliohipbih.ba/wp-content/uploads/2016/10/bhs_sjec%C2%B4anje-u-pokretu.pdf

Film MonuMENTImotion dostupan na https://www.youtube.com/watch?v=RJOZm3M7pkI

Prvo izdanje (dostupno na http://cliohipbih.ba/materijali/topic/sjecanje-u-pokretu-%E2%94%80-predagoski-alat-o-kulturi-sjecanja/) i na engleskom i njemačkom jeziku.

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Zatiranje istorije i sećanja

Interaktivni narativ “Zatiranje istorije i sećanja” (2016) u produkciji Centra za tranzicijsku pravdu SENSE, posvećen je uništavanju kulturne baštine tokom ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu u ratovima 90-ih godina. Svaki segment narativa sastoji od uvodnog dijela, videoprikaza i liste dokumenata, s izborom dokaznog materijala od oko 250 ključnih dokumenata, videosnimaka i fotografija. Interaktivni narativ “Zatiranje istorije i sećanja” podijeljen je u šest segmenata: Dubrovnik Stari grad, Sarajevska vijećnica, Mostar Stari most, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Neprocesuirano.

Link/dostupnost: http://www.heritage.sense-agency.com/

Jezik materijala (izvorni): srpski jezik

Continue Reading

Ante Lešaja: Knjigocid – uništavanje knjiga u Hrvatskoj 1990-ih

Istraživanje Ante Lešaje objavljeno je 2012. godine u saradnji izdavačke kuće Profil i Srpskog narodnog vijeća. Osnovna tema knjige je otpisivanje/uništavanje “nepoćudnih” knjiga iz hrvatskih javnih biblioteka od početka 1990-ih godina. Prema njegovom istraživanju, radi se o gotovo 2,8 miliona knjiga ili 13,8 posto ukupne građe u bibliotekama. Odstranjene su knjige kojima je nepoćudnost određena na temelju političkih i etničkih razloga (socijalizam, komunizam, NOB, djela srpskih i crnogorskih književnika itd.).

Link/dostupnost: PDF: http://snv.hr/file/attachment/file/knjigocid.pdf

Jezik materijala (izvorni): hrvatski jezik

Continue Reading

Rat sjećanja. Istraživanje o mjestima stradanja i sjećanja na rat u BiH

Publikacija je nastala kao dio projekta “Ratni spomenici u BiH (od 1991)”. Cilj je bio istražiti politiku memorijalizacije i kulturu sjećanja u BiH na sve tri strane.

Fotografisano je ukupno 85 spomenika. Uz fotografiju su date i osnovne informacije o spomeniku: kome je spomenik podignut, gdje se nalazi, dimenzije, doslovno je prenesen tekst sa spomenika, na čiji zahtjev je podignut, kakva je njegova namjena danas.

Link/dostupnost: Centar za nenasilnu akciju, Sarajevo – Beograd, 2016.
Fotografije: Nedžad Horozović i Nenad Vukosavljević
Izložba/knjiga

https://nenasilje.org/publikacije/pdf/Rat_sjecanja.pdf

Jezik materijala (izvorni): bosanski, srpski jezik

Continue Reading